Om oss

Om oss:
Vi förbehåller oss rätten att ändra de villkor, bestämmelser och meddelanden under vilka denna hemsida erbjuds utan förvarning när som helst. Du accepterar härmed att ingen joint venture, existerar anställning eller agentförhållande mellan dig och vår hemsida som ett resultat av detta avtal eller din användning av denna webbplats. Detta avtal ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, vare sig elektronik, orala eller muntliga, mellan dig och vår hemsida med avseende på denna webbplats.
Villkor
Terms och Villkor
Disclaimer och ansvarsbegränsning till webbplatsen
Disclaimer och ansvarsbegränsning för de produkter som säljs
Use
Products och beställningar
General Beställning Policy
Payment Metoder
Tax
Technical Support
Disclaimer
Trademarks
Errors och Misstag Hantering
Villkor
Följande villkor gäller för alla transaktioner som görs via denna hemsida. Läs följande villkor noga innan du använder webbplatsen som inga andra villkor gäller. Genom att använda eller komma åt den här webbplatsen bekräftar du att du har läst och godkänner villkoren.

Disclaimer och ansvarsbegränsning till webbplatsen
Batterierna levereras av vårt företag är [ersättning för] säljs för användning med vissa produkter av dator eller annan elektronisk utrustning och alla hänvisningar till produkter eller varumärken som tillhör sådana företag / tillverkare / leverantörer är enbart i syfte att identifiera de produktföretag / tillverkare / leverantörer tillverkare som våra produkter [är ersättning för] kan användas. Företaget och denna webbplats är varken ansluten, tillstånd av, licensieras genom distributörer för, och inte heller på något sätt relaterat till dessa produkt företag / tillverkare / leverantörer tillverkare, inte heller de produkter som erbjuds till försäljning via vår webbplats tillverkats av eller säljs med tillstånd av tillverkarna / leverantörerna av sådana produkter som våra produkter [är ersättning för] kan användas.
Vår webbplats och de material tillhandahålls som de är. Vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på vår hemsida, vår verksamhet, innehåll, information och material. Vi förnekanden uttryckligen alla garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på webbplatsen eller dess användning, inklusive men inte begränsat till säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Din överens om att vår hemsida, dess direktörer, tjänstemän, anställda eller andra representanter är inte ansvariga för skador som uppstår vid driften, innehåll eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att denna ansvarsbegränsning är omfattande och gäller alla skador av något slag, inklusive utan begränsning direkta, indirekta, kompenserande, särskilda, tillfälliga, straffande och följdskador.

Disclaimer och ansvarsbegränsning för de produkter som säljs
Alla våra produkter är garanterat mot defekter i 30 dagar från leveransdagen. Förutom vad som uttryckligen anges häri, vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på produkter som säljs på denna webbplats. Förutom vad som uttryckligen anges häri, uttryckligen avsäger vi alla garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på de produkter som säljs på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Du godkänner att den enda maximala ansvar till vår hemsida från varje produkt som säljs på hemsidan är priset på den beställda produkten. Under inga omständigheter är vår hemsida, dess chefer, tjänstemän, anställda och representanter ansvariga för speciella, indirekta, följdskador eller skadestånd i samband med de produkter som säljs.

Använd
Vi ger dig behörighet att visa den här webbsidan för eget bruk, förutsatt att du samtycker till och accepterar utan modifiering meddelandena, och villkor som anges i "Allmänna villkor". Villkoren häri får inte förändras, kompletteras eller ändras genom att använda ytterligare dokument som utger sig för att vara ett avtal mellan parterna. Varje försök att komplettera eller ändra detta dokument för att placera en order på en produkt (er) som är / är föremål för de ytterligare eller ändrade villkor ska betraktas som ogiltiga.

Produkter och beställningar
Vi är ständigt uppdatera och revidera de produkter som vi säljer via denna webbplats. Som sådan, kan produkter avbrytas när som helst och skillnader mellan det som transporteras och det som beskrivs kan uppstå ibland. Samtidigt som vi kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att uppfylla alla order vi får, kan vi inte garantera att det finns en särskild produkt som visas på webbplatsen.

Generell Ordering Regler
Din mottagit en orderbekräftelse från oss betyder inte att vi har godkänt din beställning. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller avböja din beställning när som helst efter mottagandet av din beställning av någon anledning. Om ditt kreditkort redan har debiterats för inköpet och din beställning annulleras kommer vi omedelbart utfärda en kredit till det kreditkort som användes i beslutet om det belopp som debiteras. Vissa beställningar måste erhålla vårt lånelöfte med en godtagbar betalningssätt, i enlighet med vår faktureringsavdelning. Vi kan kräva ytterligare kontroller eller information innan du bearbetar och sänder några order.

Betalningsmetoder
Vi tar paypal endast.

Skatt
Den totala kostnaden för varje order kommer bara innehålla tillämpliga omsättningsskatt. Alla andra skatter som tas ut är ensam ansvarig för och bör betalas av kunden.

Teknisk support
Vi erbjuder gratis professionell teknisk support, ring oss eller maila oss för att få hjälp.

ansvarsfriskrivning
De produkter som levereras av vårt företag är utformade för att vara kompatibla med en rad elektriska och elektroniska produkter som tillverkas av vissa företag, däribland Dell Inc. Alla hänvisningar till produkter eller varumärken eller namnen på dessa företag är fullständigt i syfte att identifiera de utrustning produktmodeller med där våra produkter är kompatibla. Företaget och den här webbplatsen är varken ansluten dessa företag, däribland Dell Inc., inte heller de produkter som erbjuds till försäljning via vår webbplats tillverkats av dessa företag.

Varumärken
De varumärken som används och visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör de leverantörer och tillverkare av de produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats bör betraktas som beviljas rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen, utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren av varumärket.

Fel och misstag Hantering
Samtidigt som vi strävar efter att erbjuda en felfri hemsida, kan vi inte garantera att allt innehåll här är 100% korrekt och / eller fullständig, inklusive priser, produktinformation, produktspecifikationer och produktkompatibilitet. Som sådan, förbehåller vi oss rätten att korrigera fel på platser som de upptäcks, återkalla ett uttalade erbjudande och i övrigt rätta till eventuella fel eller försummelser. Rätten omfattar beställningar som redan har lämnats in och godkänts av vår hemsida.